۳۵ زن در انتظار سنگسار و جزو ۲۰۰ محکوم به مرگی هستند که در تبريز زندانی اند

گلوب اند ميل، چاپ کانادا زيرعنوان «زن بودن درايران جرم است» می نويسد سکينه محمدی آشتيانی، مادری ايرانی که در اتهام زنا مجرم، و به مجازات مرگ از طريق سنگسار محکوم شده است، هنوز زنده است، و فعلا به خاطراعتراضی بين المللی، که با ابراز تنفرعليه چنين حکمی وحشيانه همراه بود، درامان مانده است. اما ماجرا به پايان نرسيده است. او کماکان رو به مرگ است. هنگامی که سروصداها پائين بيايد، رژيم ممکن است تصميم بگيرد او را بجای سنگسار به دار بياويزد. بهمين سادگی.

مريم نمازی، ايرانی فعال و مدافع حقوق بشر، که اکنون در لندن زندگی ميکند، ميگويد رژيم جان خيلی ها را گرفته است و اين بايد متوقف شود.

به گفته خانم نمازی، در زندان تبريز، زندانی که سکينه در آنجاست، دويست محکوم به مرگ ديگر نيز زندانی اند، و سی و پنج نفرشان زنانی هستند که با مرگ از طريق سنگسار مواجه اند.

جزو زندانيان محکوم به مرگ خردسالان، نوجوانان و هيجده نفرافرادی قراردارند که برای هم جنس گرائی به مرگ از طريق سنگسار محکوم شده اند.  هفته گذشته يک دختر شانزده ساله برای اجتناب از آويخته شدن به دار خود را در سلول اش کشت.

مبارزه برای دفاع از حقوق زنان ايران سالهاست که توسط يک گروه خستگی ناپذير از فعالانی نظير خانم نمازی و مينا احدی، که اکنون در آلمان زندگی ميکند پيگيری ميشود. خانم احدی خود برای مبارزه عليه حجاب اجباری اسلامی از مرگ گريخته است.

وکيل مدافع، و دو فرزند سکينه محمدی آشتيانی تاکيد بر آن دارند که حکم محکوميت او بر پايه مدارک و شواهدی جعلی صادر شده است. او فعلا ۹۹ ضربه شلاق خورده است. هنگامی که معلوم شد تلاش شان برای حفظ جان وی بی ثمر است، پسرش در اقدامی توام با ريسک، برای کسب کمک به مدافعان حقوق بشر درغرب روی آورد، که احضاريه های پليس را در پی داشت. عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر پرونده را به دست گرفتند. زنان از نروژ گرفته تا کانادا، از جمله هيثر رايزمن، مدير کتابفروشی های زنجيره ای اينديگو ، طومارهای اينترنتی به راه انداختند. طومار اينترنتی خانم رايزمن که يازده روز پيش راه افتاد فعلا بيش از صد هزار امضاء دارد.

رژيم ايران قويا اعتراض های غربی را حمله ای به ايران و ارزش های اسلامی جلوه ميدهد. به همين جهت اين سئوال پيش می آيد که از اين طومارها واقعا چه نتيجه ای حاصل ميشود؟ کسانی که وقايع ايران را تعقيب ميکنند، به موثربودن آنها اعتقاد دارند. تنفر از سنگساردر ايران بسيار شديد است وايرانيان دوست ندارند ازکشورشان تصويری مرتبط با دوران وحشيگری و بربريت عرضه شود.

صدای آمریکا

Advertisements

5 پاسخ

 1. وحشیگری …

 2. مرگ بر شیطانیان

 3. حکم سنگسار در هیچ جای قران نیامده و اینها همه تهمت و افتراء به الله رحمان و رحیم هست …

  در کلام خدا فقط گفته شده مرد زانی و زن زانیه را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ فرقی بین مجرد و متاهل قائل نشده …..
  و تنها احادیث دروغین در کتب سنت امده که پیامبر چند نفر را سنگسار کرده انهم احادیث دروغی که هر کس در ان کمی فکر کند به خنده می افتد به این شکل که پیامبر مچ هیچ کس را نگرفته بلکه خودشان نزد پیامبر رفتند و اعتراف کردند و تازه بر گناه خود هم پا فشاری کردند ..
  اخه کدام ادم عاقلی میاید رابطه خودش با زنی را به همه بگوید انهم وقتی میداند مجازات به این سنگینی دارد …
  به چند روایت دروغ و خنده دار توجه کنید …

  عبدالله ابن بريده از پدرش روايت كرده كه من نزد پيامبر نشسته بودم؛ يك زن از قبيله‌ي بني‌غامد آمد و گفت: يا نبي الله من زنا كرده‌ام و ازتو ميخواهم كه تطهيرم كني. پيامبر به‌او گفت: به‌خانه‌ات برگرد. روز ديگر باز آمد و نزد او به‌زنا اعتراف كرده گفت: يا رسول الله من زنا كرده‌ام و ميخواهم كه تطهيرم كني. پيامبر به‌او گفت: به‌خانه‌ات برگرد. چون روز ديگر شد باز هم آمد و نزد او به‌زنا اعتراف كرده گفت: يا نبي الله مرا تطهير كن. شايد ميخواهي همانگونه كه ماعز ابن مالك را دست به‌سر كردي مرا دست به‌سر كني. به‌خدا سوگند كه من حامله‌ام. پيامبر به‌او گفت برگرد تا وقتي كه بچه‌ات را بزايي. چون زاييد پسربچه را درآغوش گرفته آمد و گفت: يا نبي الله آنك زاييده‌ام. گفت: برو به‌او شير بده تا اورا از شير برگيري. چون اورا از شير برگرفت پسربچه را در حالي كه پاره‌ناني دردست داشت به‌نزد پيامبر برد و گفت: يا نبي الله آنك اورا از شير گرفته‌ام. پس پيامبر آن پسربچه را به‌يكي از مسلمانان سپرد و دستور داد تا گودالي براي زن كندند و اورا تا سينه در گودال ايستاندند، و به‌مردم دستور داد تا اورا سنگسار كردند». [منتظم ابن الجوزي: 3 / 374]

  «از ابوسعيد [خدري] روايت شده كه مردي از اسلم به‌نام ماعز ابن مالك به‌نزد پيامبر آمد و گفت: مرتكب فحشاء شده‌ام؛ مرا كيفر بده. پيامبر چندين‌بار اورا بيرون كرد. سپس از قومش جويا شد. گفتند: فكر نميكنيم كه او چيزيش باشد، ولي كاري كرده است و مي‌بيند كه جز با كيفرديدن ازآن بيرون نخواهد شد. بازهم به‌نزد پيامبر برگشت. پس به‌ما فرمود كه سنگسارش كنيم. اورا به بقيع فَرقَد برديم. نه دستش را بستيم و نه برايش گودال كنديم. استخوان و كلوخ و خُرده سفال به‌او افكنديم. پا به‌گريز نهاد و به‌دنبالش دودييم، تا به‌كناره‌ي حَرّه رسيد و ايستاد. با سنگريزه‌هاي حره به‌او سنگ پرانديم، تا خاموش شد». [صحيح مسلم: حديث 1694]

  «ماعز ابن مالك به‌نزد پيامبر آمد و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه كن. او رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. پيامبر گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به‌درگاهش توبه كن». باز رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. باز هم پيامبر مثل دفعه‌ي قبل به‌او گفت. چهارمين‌بار كه آمد و همان حرف را تكرار كرد، پيامبر گفت: براي چه تورا تطهير كنم؟. گفت: براي زنا. پيامبر پرسيد: آيا ديوانگي دارد؟. به‌او پاسخ دادند كه ديوانگي ندارد. پرسيد: آيا خمر ننوشيده است؟ مردي برخاست و دهانش را بوييد، و بوي خمر ازاو نَشَميد. رسول الله گفت: آيا زنا كرده‌اي؟ گفت: آري. پس فرمود اورا سنگسار كردند». [صحيح مسلم: حديث 1695]

  از طرفی خداوند برای اجرای همان حکم شلاق هم سخت گرفته یعنی 4 نفر شاهد عادل باید شهادت بدهند و اگر 3 نفر هم شهادت بدهند حکم نباید اجرا بشود از شما میپرسم کدام ادم عاقلی می رود جلو 4 نفر زنا کند یا برود به 4 نفر بگوید من میخواهم زنا بدهم مگر اینکه خیلی بی حیا باشد ….
  به معنی دیگر خداوند باز هم راه فرار را باز گذاشته و صرفا جهت تهدید بوده که مسلمین گرد این گناه نروند چون براستی گناه بزرگیست و میتواند روح پاک انسان را مریض و راه شیطان را به نفس باز کند …..

  همچنين در حديثي آمده كه كسي به‌نزد پيامبر شكايت برد كه زنش را در خانه‌اش با مردي گرفته است. پيامبر گفت: گواه بياور. مرد گفت: يا رسول الله! آيا كسي‌كه در خانه‌اش ببيند كه مردي برروي زنش خفته است بايد برود و دنبال گواه بگردد؟ پيامبر گفت: يا گواه بياور يا كمرت را براي تازيانه آماده كن. [صحيح بخاري: حديث شماره‌ي 2671]

 4. حکم زنای زن شوهر دار که حکمش سنگسار است در سنت پیغمبر امده.به یاد داشته باشید مسلمان کسی است که هم کتاب وهم سنت پیغمبر را قبول داشته باشد

 5. دوستان ساده نگیریم اگر این زن زنا کرده هم او هم زانی باید هردو سنگسار شوند اما فعلا مشکل پرونده این زن(محمدی)این است که دادگاه فقط او را به سنگسار (علاوه بر جنایت و قتل همسرش)محکوم کرده که به همین اشکال فعلا حکم جاری نمی شود…اما اصل واقعی زنا:

  امام صادق علیه السلام : سخت ترین مردم از جهت عذاب در قیامت زناکارانند. ثواب الاعمال ص600

  امام صادق علیه السلام فرمودند : زمانی که مردی به زور زنی را در اختیار بگیرد، یک ضربه با شمشیر به او زده می شود ، خواه با آن بمیرد یا زنده بماند. میزان الحکمه ج 4 ص 243

  از امام سؤال شد اگر مردی زنی را به زور وادار به زنا کند، حد «عقوبت شرعی» آن چقدر است؟ حضرت فرمودند: این مرد کشته شود، خواه همسر داشته یا نداشته باشد. میزان الحکمه ج 4 ص 243

  رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : اگر کسی با زنی که شوهر دارد، زنا و فساد کند در روز قیامت از آلت تناسلی زن و مرد چرک و خون آبه متعفّنی جوشان خواهد بود که تا 500 سال اهل جهنم از بوی بد آن در عذاب و رنج هستند، اینان شدیدترین عذاب را متحمل می شوند. خدا با آنها سخن نمی گوید و آن‌ها را از گناه پاکیزه نمی کند و برای آنها شدیدترین عذاب‌ها را مهیا کرده است. میزان الحکمه ص 239

  در روایات فراوانی داریم که زنا موجب از بین رفتن نورانیت صورت ، فقر،‌مرگ زود هنگام، خشم خدا، دشواری حساب قیامت، جاودانگی در آتش، مرگ ناگهانی، حبس رزق و آشکار شدن زلزله می‌شود. بحار الانوار ج76

  لواط (آمیزش جنسی مرد با مرد) Homosexual, Gay

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر کسانی را در حال انجام لواط پیدا کردید، هر دو را بکشید. میزان الحکمه ج 8 ص 539

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: لعنت خدا وفرشتگان و همه مردم بر استمناگر و لواط کننده گان باد. میزان الحکمه ج 8 ص 539

  امام رضا علیه السلام:اگرسزاوار بود شخصی دو بار رجم وسنگسار گردد، حق همین لواط کنندگان است و اگرکسی لواط کند، عقاب آن این است،که او را بسوزانند یا که دیوار برسرش خراب کنند یا یک ضربه شمشیربه او بزنند و در قیامت شخص لواط کننده را بر کناره بالای جهنم آویزان می کنند. مستدرک الوسائل ج 18 ص 82

  مساحقه (آمیزش جنسی زن با زن) Homosexual, Lesbianism

  امام باقر(ع): مساحقه در زنان چون لواط در مردان است. فروغ کافی

  زنی خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد و عرض کرد : زنانی که با یکدیگر مساحقه می کنند ، حدشان چیست؟ امام فرمود: ” حد زنا است، به راستی چون قیامت شود آنها را می آورند و لباسهایی که از آتش بریده شده بر تن آنان می کنند و مقنعه های آتشین بر سرشان می بندند و زیر جامه های آتشین به بدنشان می پوشانند و عمودهای آتشین در جوفشان فرو می کنند و آنها را در جهنم می اندازند. فروع کافی

  **************
  حقوقی ان:

  ازدواج با زن شوهردار
  داشتن شوهرمانع نکاح است وزن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی درحقوق ما با شرایطی پذیرفته شده ، اما چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. تعدد شوهر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و موجب اختلاط نسل می شود و قانون هیچ یک ازکشورهای متمدن این موضوع را نپذیرفته است . نکاح بازن شوهردار باطل بوده و ممکن است سبب حرمت ابدی و همیشگی ازدواج بین زن و مرد دوم شود.

  * زنا با زن شوهردار
  زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است . بنابراین پس ازنکاح ، به یکی از علل قانونی مانند طلاق و فوت نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند ، اعم ازاین که مرد درحال زنا ،عالم به شوهرداشتن باشد یا خیر و اعم ازاینکه زن نیز زناکار محسوب شود یا عمل او ناشی ازاشتباه یا اکراه باشد و مدخوله به وسیله شوهرباشد یاغیرمدخوله .

  *********************
  حکم زنا با زن شوهر دار
  پرسش:
  من با دختری با علم به این که عقد کس دیگری است (به دفعات) نزدیکی کرده ام می خواستم بدانم که حکمش چیست و برای توبه چه کار باید کنم؟

  پاسخ:

  پاسخ اجمالی:

  زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی بر ترک گناه و جبران بدی خود بگیرد، امید بخشش و آمرزش او از طرف خدای مهربان بسیار زیاد است.

  بنا براین اگر خواهان نجات هستید با امید به عفو و بخشش الهی باید بدون اینکه کسی را از گناه خود باخبر سازید هر چه زودتر بین و خود و خدای خود اقدام به توبه کنید.

  بسیاری از مراجع معظم تقلید زنا با چنین زنی را موجب حرمت ابدی او بر شخص زانی دانسته اند.

  پاسخ تفصیلی:

  زنا و رابطه نا مشروع با زنان یکی از مفاسد بزرگ اجتماعی است که باعث خسارت های جبران ناپذیر است به همین جهت اسلام آنر ا حرام دانسته و با آن شدیداًً مبارزه نموده است .

  خداوند در قرآن فرموده است: …و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است![1]

  در این بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده:

  الف- نمی‏گوید زنا نکنید، بلکه می‏گوید به این عمل شرم‏آور نزدیک نشوید، این تعبیر علاوه بر تاکیدی که در عمق آن نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفی به این است که آلودگی به زنا غالبا مقدماتی دارد که انسان را تدریجا به آن نزدیک می‏کند، چشم‏چرانی یکی از مقدمات آن است، برهنگی و بی حجابی مقدمه دیگر، کتاب های بدآموز و” فیلم های آلوده” و” نشریات فاسد” و” کانون های فساد” هر یک مقدمه‏ای برای این کار محسوب می‏شود.

  هم چنین خلوت با اجنبیه (یعنی بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان خالی و تنها) عامل وسوسه‏انگیز دیگری است.

  بالأخره ترک ازدواج برای جوانان، و سخت گیری های بی دلیل طرفین در این زمینه، همه از عوامل” قرب به زنا” است که در آیه فوق با یک جمله کوتاه همه آنها را نهی می‏کند، و در روایات اسلامی نیز هر کدام جداگانه مورد نهی قرار گرفته است.

  ب- جملۀ” إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً” که مشتمل بر سه تاکید است (انّ و استفاده از فعل ماضی و تعبیر به فاحشه) عظمت این گناه آشکار را آشکارتر می‏کند.

  ج- جملۀ” ساءَ سَبِیلًا” (راه زنا بد راهی است) بیانگر این واقعیت است که این عمل راهی به مفاسد دیگر در جامعه می‏گشاید.

  آثار شوم زنا در کلام معصومین

  پیامبر اکرم (ص) فرمود: زنا دارای زیان‏های دنیوی و اخروی است،امّا در دنیا: از بین رفتن نورانیّت و زیبایی انسان، مرگ زودرس و قطع روزی و امّا در آخرت: درماندگی، هنگام حساب قیامت غضب الاهی و جهنّم همیشگی.

  از پیامبر (ص) نقل شده است: هر گاه زنا زیاد شود، مرگ ناگهانی هم زیاد می‏شود.

  زنا نکنید، تا همسران شما نیز به زنا آلوده نشوند. هر که به ناموس دیگران تجاوز کند، به ناموسش تجاوز خواهد شد. همان گونه که با دیگران رفتار کنید، با شما رفتار خواهد شد.[2]

  امام علی بن ابی طالب (ع) در حدیثی می‏گوید: از پیامبر شنیدم چنین می‏فرمود:

  در زنا شش اثر سوء است، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است.

  اما آنها که در دنیا است یکی این است که صفا و نورانیت را از انسان می‏گیرد روزی را قطع می‏کند، و تسریع در نابودی انسان ها می‏کند و اما آن سه که در آخرت است غضب پروردگار، سختی حساب و دخول- یا خلود- در آتش دوزخ است[3].‏

  علی (ع) ترک زنا را مایۀ استحکام خانواده و ترک لواط را عامل حفظ نسل می‏داند.

  در یکی از سخنان حضرت رضا (ع) برخی مفاسد زنا عنوان شده، از جمله:

  1- ارتکاب قتل به وسیلۀ سقط جنین.

  2- بر هم خوردن نظام خانوادگی و خویشاوندی.

  3- ترک تربیت فرزندان.

  4- از بین رفتن موازین ارث.

  به خاطر همین آثار سوء و مفاسد دیگر است که اسلام شدیداً آنرا محکوم کرده و آنرا گناهی بزرگ می داند، اما اگر انسان، مرتکب این عمل زشت خصوصا زنا با زن شوهر دار بشود و واقعا از عمل خود پشیمان باشد و در پی توبه و بازگشت واقعی باشد راه توبه برای او باز است.

  قرآن کریم در توصیف عباد الرحمن (بندگان راستین خدا) یکی از اوصاف آنان را عدم ارتکاب زنا دانسته و فرموده است: “…و (آنان) زنا نمی‏کنند و هر کس چنین کند، مجازات سختی خواهد دید! عذاب او در قیامت مضاعف می‏گردد، و همیشه با خواری در آن خواهد ماند! مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل می‏کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، به سوی خدا بازگشت می‏کند.”[4]

  در جای دیگر در معرفی پرهیزکاران فرموده است: “…و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند، یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می‏افتند و برای گناهان خود، طلب آمرزش می‏کنند – و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟- و بر گناه، اصرار نمی‏ورزند، با این که می‏دانند. آنها پاداششان آمرزش پروردگار، و بهشت هایی است که از زیر درختانش، نهرها جاری است جاودانه در آن می مانند چه نیکو است پاداش اهل عمل”[5].

  در روایت معتبری آمده است:”جوانی گریان خدمت پیامبر (ص) آمد و سخت ناراحت بود و می‏گفت از خشم خدا می‏ترسم.

  فرمود: شرک آورده‏ای؟! گفت: نه.

  فرمود: خون ناحق ریخته‏ای؟

  عرض کرد: نه.

  فرمود: خدا گناه تو را می‏آمرزد هر قدر زیاد باشد.

  عرض کرد: گناه من از آسمان و زمین و عرش و کرسی بزرگتر است.

  فرمود: گناهت از خدا هم بزرگتر است؟! عرض کرد: نه خدا از همه چیز بزرگتر است.

  فرمود: برو (توبه کن) که خدای عظیم گناه عظیم را می‏آمرزد.

  بعد فرمود: بگو ببینم گناه تو چیست؟

  عرض کرد: ای رسول خدا ص از روی تو شرم دارم که بازگو کنم.

  فرمود: آخر بگو ببینم چه کرده‏ای؟! عرض کرد: هفت سال نبش قبر می‏کردم، و کفن های مردگان را برمی‏داشتم تا این که روزی به هنگام نبش قبر به جسد دختری از انصار برخورد کردم، بعد از آن که او را برهنه کردم دیو نفس در درونم به هیجان در آمد … (سپس ماجرای تجاوز خود را شرح می‏دهد)

  هنگامی که سخنش به این جا رسید پیامبر اکرم (ص) بسیار ناراحت شده و فرمودند:”

  این فاسق را بیرون کنید، و رو به سوی او کرده اضافه نمود: تو چه قدر به دوزخ نزدیکی؟! جوان بیرون آمد سخت گریه می‏کرد، سر به بیابان گذاشت و عرض می‏کرد:

  ای خدای محمد (ص)! اگر توبه مرا می‏پذیری پیامبرت را از آن با خبر کن و اگر نه آتشی از آسمان بفرست و مرا بسوزان و از عذاب آخرت برهان، اینجا بود که پیک وحی خدا بر پیامبر نازل شد و آیۀ: قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا… را بر آن حضرت خواند.[6] ای پیامبر بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‏اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همۀ گناهان را می‏آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است[7].

  بنا براین اگر خواهان نجات هستید با امید به عفو و بخشش الهی باید بدون اینکه کسی را از گناه خود باخبر سازید هر چه زودتر بین و خود و خدای خود اقدام به توبه کنید.

  بنا بر نظر بسیاری از مراجع معظم تقلید چنین زنی بر شخص زانی حرام ابدی خواهد شد. و حتی اگر این از شوهر خود طلاق بگیرد مردی که قبلا با او زنا کرده نمی تواند با او ازدواج نماید.[8]

  ——————————————————————————–

  [1] اسراء،32.

  [2] نک: قرائتی، محسن، تفسیر نور ، ج 8، ص 193، چاپ یازدهم ،انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران سال 1383‏.

  [3] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 12 ، ص 102، چاپ اول ، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، تهران، سال 1374.

  [4] فرقان ، 68و 69و70 و 71.

  [5] آل عمران ، 136و 135.

  [6] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 19، ص 507.

  [7] زمر ،53.

  [8] توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 471

  مسأله 2401،2402،2403

  منبع: سایت اسلام کوئیست

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: